Wiedza

Cechy probiercze

W wielu krajach europejskich takich, jak Niemcy, Włochy czy Polska obowiązuje tzw. deklaracja producenta. Jest to oznaczenie umieszczane na wyrobach z metali szlachetnych przez wytwórców, upoważniające do obrotu.

Tak więc cecha probiercza jest znakiem urzędowym, potwierdzającym wykonanie przez Urząd Probierczy badań określających zawartość metalu szlachetnego w wyrobie, informującym o wynikach tych badań (par. 20.1, rozdz. 5 – Prawo probiercze, Dz. U. Nr 55, poz. 249, z późniejszą zmianą).

Urzędy probiercze pełnią tylko funkcje kontrolne, weryfikując w handlu poprawność umieszczonych oznaczeń. W ich obowiązku jest sprawdzenie czy wyroby odpowiadają deklaracji na zawartość czystego metalu w stopie (próbie) i oznakowaniu właściwą dla zawartości metalu szlachetnego w stopie cechą probierczą.

Wszystkie wyroby z metali szlachetnych wyprodukowane w kraju lub za granicą mogą być wtedy dopuszczone do obrotu handlowego na terenie kraju. Za wprowadzenie do obrotu wyrobów nieodpowiadających próbom wytwórcy mogą utracić na zawsze koncesję na wykonywanie zawodu.

Zwolnienie od obowiązku zgłaszania do badania i cechowania określa Art.8.1 (Dz. U. z dn.28.06.1993r).

Cechy probiercze dla wyrobów wykonanych ze złota

PRÓBA 960 750 585 500 375 333 cecha dodatkowa
CECHA

Cechy probiercze dla wyrobów wykonanych ze srebra

PRÓBA 925 875 830 800 cecha dodatkowa
CECHA

Cechy probiercze dla wyrobów wykonanych z platyny

PRÓBA 950 cecha dodatkowa
CECHA

Cechy probiercze dla wyrobów wykonanych z palladu

PRÓBA 850 500 cecha dodatkowa
CECHA

Inne cechy

cecha pomocnicza cecha główna

Znaki probiercze

oznaczenie – metal znaki do kasowania

Cechy i znaki obowiązujące do 8 maja 2004 roku dla wyrobów złotych

cecha podstawowa dla próby 960 cecha podstawowa dla próby 750 cecha podstawowa dla próby 585 cecha podstawowa dla próby 500 cecha podstawowa dla próby 375 cecha podstawowa dla próby 333 cecha dodatkowa dla wyrobów ze złota

Cechy i znaki obowiązujące do 8 maja 2004 roku dla wyrobów srebrnych

cecha podstawowa dla próby 925 cecha podstawowa dla próby 875 cecha podstawowa dla próby 830 cecha podstawowa dla próby 800 cecha dodatkowa dla srebra

Cechy i znaki obowiązujące do 8 maja 2004 roku dla wyrobów platynowych

cecha podstawowa dla próby 950 cecha dodatkowa dla platyny

Cechy i znaki obowiązujące do 8 maja 2004 roku dla wyrobów palladowych

cecha podstawowa dla próby 850 cecha podstawowa dla próby 500 cecha dodatkowa dla palladu

Pozostałe cechy i znaki

cecha pomocnicza cecha główna znak do oznaczania metali nieszlachetnych znak do kasowania cech lub oznaczeń

 

 

 

W 1996 roku zastąpiono obowiązującą próbę 0,583 próbą złota 0,585, a w 1997 roku zminiaturyzowano cechę dla próby do trzech ostatnich cyfr 585. W 2004 roku nastąpiła miniaturyzacja pozostałych cech podstawowych dla wyrobów ze złota. Oznaczenia liczbowe na wizerunkach cech zastąpiono cyframi. Mimo wprowadzonych zmian poprzednie oznaczenia umieszczone na wyrobach, zachowują swoją ważność w obrocie handlowym.

Świadectwa badania wyrobów z metali szlachetnych wydawane są przez właściwy Urząd Probierczy w przypadku, gdy:

1) wyroby zawierające części z metali szlachetnych, z względu technicznego nie pozwalają na umieszczenie na nich znaku „met” albo „metal”;

2) wyroby, w których zawartość metalu szlachetnego jest wyższa od najniższej dopuszczalnej próby, lecz niezgodna z próbą deklarowaną przez zgłaszającego, ani żadną z prób ustalonych zgodnie z paragrafem 4, jeżeli umieszczenie obniży wartość artystyczną wyrobu;

3) wyroby, których nie można ocechować bez trwałego uszkodzenia lub, w których brak jest miejsca na umieszczenie cechy probierczej, a których nie można ocechować na plombie;

4) wyroby, o których mowa w art. 8, ust. 1 Ustawy, jeżeli ocechowanie może spowodować ich uszkodzenie.

Kolekcje Aren'art forever

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress