TIME: 0.0014152433723211288


Regulamin sklepu internetowego www.ARENART.pl

Niniejszy Regulamin przedstawia warunki zawierania umów sprzedaży towarów na odległość w sklepie internetowym (dalej: Serwisie). Serwis znajduje się pod adresem www.arenart.pl i jest administrowany przez ARENART Renata Brzozowska , adres: ul. Marokańska 4M, 03-977 Warszawa, NIP: 952 179 03 92, REGON 014876350, z adresem do korespondencji: ul. Marokańska 4M, 03-977 Warszawa.

Serwis został opracowany i funkcjonuje na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2016. poz. 1030),
 2. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
 3. Ustawy - Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016. poz. 380).
 • definicje

  1. Adres Reklamacyjny – ARENART ul. Marokańska 4M, 03-977 Warszawa, z dopiskiem „sklep internetowy”

   

  2. Dokument sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest wymagany przez te przepisy właściwy dokument (paragon fiskalny lub faktura VAT),

   

  3. Termin realizacji zamówienia – czas, w którym złożone zamówienie przez Klienta powinno zostać przygotowane oraz doręczone na adres wskazany przez Klienta. Do przewidywanego czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Kupującego (w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem),

   

  4. Forma Płatności sposób dokonania zapłaty za przedmiot umowy lub przedmiot świadczenia podczas składania Zamówienia oferowany przez Serwis,

   

  5. Formularz Zamówienia - elektroniczny formularz znajdujący się w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego,

   

  6. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zamówienia w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem www.arenart.pl,

   

  7. Konto Klienta - indywidualne konto utworzone przez Kupującego w celu zawierania umowy sprzedaży na odległość,

   

  8. Kod Rabatowy – specjalna zniżka oferowana Klientowi w związku
  z uczestnictwem w promocji przez sklep internetowy na zasadach opisanych
  w regulaminie promocji,

   

  9. Koszyk – element panelu administracyjnego do którego Kupujący dodaje wybrane Produkty i precyzuje szczegóły zamówienia,

   

  10. Login – sekwencja znaków (cyfr lub liter), identyfikator Klienta w Serwisie – przypisanych danemu Klientowi,

   

  11. Hasło – indywidualna sekwencja znaków (cyfr lub liter) nadana przez Klienta w celu potwierdzenia swojej tożsamości w systemie Serwisu. Klient powinien zachować hasło w tajemnicy,

   

  12. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany przez Kupującego
  w danym zamówieniu,

   

  13. Newsletter - usługa świadczona Klientowi drogą elektroniczną, polegająca na dostarczaniu najnowszych informacji o aktualnych promocjach, nowościach czy też zmianach w ofercie handlowej Sprzedawcy,

   

  14. Osoba Upoważniona – Kupujący lub inna wskazana przez Kupującego pełnoletnia osoba, która została uprawniona do odebrania zamówienia złożonego przez Kupującego za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy,

   

  15. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku,

   

  16. Produkt każdy przedmiot sprzedawany na pośrednictwem sklepu internetowego,

   

  17. Przedmiot umowy lub Przedmiot świadczenia – wybrane przez Kupującego Produkty, będące przedmiotem umowy. W zakres przedmiotu umowy wchodzi również Dostawa Produktu przez Sprzedającego, w przypadku wybrania przez Kupującego oferowanej przez Sprzedawcę form dostawy Produktu,

   

  18. Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Kupującego Konta na stronie internetowej www.arenart.pl,

   

  19. Serwis / Sklep internetowy platforma internetowa znajdująca się pod adresem www.arenart.pl za pośrednictwem, której Kupujący może złożyć Zamówienie,

   

  20. Sprzedawca: ARENART Renata Brzozowska, adres: ul. Marokańska 4M, 03-977 Warszawa, NIP: 952-179-03-92, REGON 014867350, z adresem do korespondencji: ul. Marokańska 4M, 03-977 Warszawa. Rachunek do wpłat 50 2490 0005 0000 4600 9219 5310,

   

  21. Umowa zawarta na odległość / Umowa sprzedaży – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów sprzedaży na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (np. zakupy w e-sklepie / sklepie internetowym),

   

  22. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna zakupionych Produktów.

 • Rejestracja w serwisie

  1. Regulamin stanowi wzorzec Umowy zawieranej na odległość, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin sporządzony jest w języku polskim.

   

  2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną biżuterii gotowej i tworzonej na zamówienie za pośrednictwem sieci internetowej.

   

  3. Sprzedawca ma obowiązek świadczenia usług i dostarczania Produktów wolnych od wad.

   

  4. Produkty oferowane w Serwisie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

   

  5. Sprzedawca podaje ceny wyrażone w walucie polskiej - są to ceny brutto (zawierają podatek VAT).

   

  6. Sprzedawca zapewnia Kupującemu korzystającemu z Systemu poprawność działania Sklepu w ogólnodostępnych przeglądarkach internetowych, z tym, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność działania funkcji Sklepu, na które mogą mieć wpływ określone oprogramowania osób trzecich. W takich przypadkach, w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu Kupujący powinien rozważyć wyłączenie takich oprogramowań.

   

  7. Założenie konta nie jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym. Klient może skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez uprzedniej rejestracji.

   

  8. W momencie składania zamówienia Kupujący może skorzystać z Kodów Rabatowych (dotyczy posiadaczy karty stałego klienta i rabatów sezonowych). Kod Rabatowy należy wpisać w celu dokonania zakupu w niższej cenie. 

   

  9. Zbiór danych osobowych został zarejestrowany w GIODO, o czym można znaleźć informacje pod adresem www.egiodo.giodo.gov.pl.

   

  10. Wielkość kamieni naturalnych podana jest w przybliżeniu.

  Kamień jest zawsze dostosowany rozmiarem do dodanego modelu, masa karatowa kamienia może się różnić dla konkretnego produktu.

   

  11. Wielkość diamentów podanych w poszczególnych produktach jest określona w widełkach tolerancji. Dla biżuterii wielokamieniowej tolerancja wynosi do ~0,02ct natomiast dla biżuterii jednokamieniowej do ~0,01ct

   

  12. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii mogą nie oddawać jej rzeczywistej wielkości. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby prezentacja brylantów w specjalnych grafikach, dawała wyobrażenie ich masy (wielkości). Z uwagi na proces powstawania biżuterii – wiele wzorów wykonywanych jest ręcznie – poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą. W celu uzyskania szerszych informacji prosimy o kontakt ze Sklepem.

   

   

   

  Rejestracja w Serwisie

   

  1. Rejestracja w Sklepie internetowym jest bezpłatna i dobrowolna.

   

  2. Aby zarejestrować się należy wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się na stronie Sklepu internetowego za pomocą prawdziwych danych.

   

  3. W celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji konieczne jest podanie następujących danych:

   1. imię i nazwisko,
   2. ulica, numer domu i mieszkania,
   3. kod pocztowy, miasto,
   4. kraj,
   5. numer telefonu,
   6. adres e-mail.

   

  4. Po wypełnieniu wszystkich danych zalogowanie na konto następuje automatycznie,

   

  5. Kupujący niebędący Konsumentem oprócz danych z pkt 3 zobowiązany jest do podania dodatkowo danych w postaci:

  1. nazwy i siedziby firmy,
  2. NIP.

   

  6. Opcjonalnie przy dokonaniu Rejestracji można wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach oraz nowościach w postaci Newslettera na podany adres mailowy przy Rejestracji.

   

  7. Zalogowanie się do Serwisu jest możliwe tylko poprzez podanie Loginu i Hasła.

   

  8. W celach bezpieczeństwa Klienci są zobligowani do przechowywania danych służących Rejestracji w Serwisie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby trzecie.

   

  9. Klienci, u których nastąpiła zmiana w danych wymaganych podczas Rejestracji, proszeni są o ich bieżąca aktualizację.

   

  10. Korzystanie z Serwisu jest dostępne dla Klientów dysponujących następującym wyposażeniem:

  1. komputer PC,
  2. szerokopasmowe łącze internetowe,
  3. aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub Internet Explorer (w wersji 7 lub wyższej),
  4. włączona obsługa języka JavaScript, Cookies lub Google Chrome w wersji 8,
  5. aktywne konto poczty elektronicznej,

  albo telefonem komórkowym, tabletem lub innym urządzeniem z dostępem do Internetu.

 • Zawarcie umowy i realizacja umowy

  1. Dokonywanie zamówień przez Kupującego jest możliwe 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku, lecz ich realizacja odbywa się tylko w dni robocze.

   

  2. Zamówienia złożone do godziny 12:00 realizowane są jeszcze tego samego dnia.

   

  3. Aby złożyć zamówienie Kupujący powinien wykonać, co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

  1. wybranie Produktu,
  2. dodanie Produktu do koszyka,
  3. wybór rodzaju płatności,
  4. wskazanie miejsca dostarczenia Produktu,
  5. potwierdzenie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.

   

  3. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji od Sprzedawcy za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia w terminie do jednego dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia.

   

  4. Realizacja zamówienia możliwa jest wyłącznie po dokonaniu przez Klienta wpłaty całości wartości Zamówienia (wyjątek stanowi wybór sposobu płatności za pobraniem przy odbiorze).

   

  5. Produkt zakupiony zostaje wysyłany przez Sprzedawcę na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

   

  6. Wysyłka Produktu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest bezpłatna.

 • Sposób płatności i realizacja dostawy

  1. Zawarcie Umowy sprzedaży Produktu następuje w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

   

  2. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).

   

  3. Ceny podane w Sklepie internetowym są wiążące i nie mogą być przedmiotem negocjacji.

   

  4. Klient ma prawo do wyboru następujących form płatności:

  1. płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24,
  2. płatność przelewem,
  3. płatność za pobraniem przy odbiorze,

   

  5. Zamówienia z wybraną formą płatności inną niż za pobraniem przy odbiorze będą realizowane tylko w sytuacji uprzedniego dokonania płatności za zamówiony towar. W sytuacji, gdy Klient nie dokona płatności w terminie do 4 dni od dnia złożenia zamówienia, Sprzedawca będzie zmuszony anulować zamówienie. 

   

  6. Towar dostarczany jest wraz z dokumentem (paragon fiskalny, faktura VAT) potwierdzającym zawarcie Umowy sprzedaży.

   

  7. Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy sprzedaży towaru utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za zamówienie.

 • Dostawa

  1. Zamówienia Sklepu internetowego są realizowane od poniedziałku do piątku, o ile wybrany Produkt jest dostępny. Termin dostawy Produktów niedostępnych w magazynie ustalany jest indywidualnie z Klientem. Jeśli przy produkcie jest informacja o dostępności w ciągu 48H w tym terminie jest on wysyłany. Jeśli jest informacja produkt na zamówienie oznacza to że termin realizacji zamówienia wynosi od 4 do 8 tygodni, ponieważ jest wykonywany ręcznie.

   

  2. Kupujący wskazuje adres, na który ma zostać dostarczone zamówienie.

   

  3. Termin dostawy rozpoczyna się od daty dnia dokonania płatności za zamówiony Produkt. Wyjątek stanowią przesyłki z wybraną formą płatności za pobraniem przy odbiorze. Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji po złożeniu zamówienia. 

   

  4. Doręczeniem przesyłki z zamówionym przez Klienta Produktem zajmuje się firma kurierska DPD. W sytuacji niezastania Kupującego zostawione jest awizo. Po nieudanej próbie doręczenia, w niektórych przypadkach paczki przekazywane są do najbliższego dla Kupującego punktu odbioru paczki firmy DPD.

   

  5. Wszelkie koszty związane z wysyłką, na terenie Polski, zamówionych Produktów, pokrywa Sprzedawca.  

   

  6. W przypadku, gdy jako sposób dostawy Klient wybierze dostawę do osoby trzeciej na adres wskazany przez Klienta, wówczas płatność za zamówienie musi być zrealizowana przed wysłaniem Produkt tej osobie. Klient akceptuje, że przy tak określonym sposobie dostawy Produkt zostanie wydany tylko i wyłącznie osobie wskazanej przez Klienta.

   

  7. Zaleca się by Kupujący w miarę możliwości ocenił stan techniczny paczki w obecności kuriera. W sytuacji stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych paczki należy jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą. 

   

  9. Koszt paczki zagranicznej ponosi Kupujący.

 • Prawo do odstąpienia od umowy

  1. Klient, który zawarł Umowę na odległość ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, z wyjątkiem kosztów wynikających z art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.

   

  2. Odstąpienie od Umowy zawartej na odległość może odbyć się w terminie do 14 dni od momentu wydania rzeczy. W celu zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem czternastu dni.  

   

  3. Przedmiotowe oświadczenie dostępne tutaj można wysłać drogą elektroniczną na adres: esklep@arenart.pl, bądź też listownie na adres: ul. Marokańska 4M, 03-977 Warszawa.

   

  4. Klient otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia przez Sprzedawcę na adres e-mail (podany przy składaniu zamówienia)

   

  5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.

   

  6. Klient odstępujący od Umowy zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Produktu, jednak nie później niż w terminie do 14 dni od dnia złożenia formularza odstąpienia od Umowy. W celu zachowania terminu należy odesłać Produkt przed upływem czternastu dni.

   

  7. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienie od zawartej Umowy
  w przypadku, gdy jej przedmiotem będzie Produkt wykonany na indywidualne zamówienie. 

   

  8. Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy (innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym).

   

  9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącego przedmiotem Umowy.

   

  10. Klient niezwłocznie otrzyma zwrot dokonanych płatności, nie później niż
  w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania z powrotem zwracanego Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania tego Produktu.

   

  11. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy zawartej na odległość, za usługi rozpoczęte i wykonane za zgodą Klienta do momentu odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zapłacić.

 • Reklamacja

  1. W przypadku dokonywania reklamacji Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod numerem 570-026-027 lub mailowy esklep@arenart.pl

  2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia) w stosunku do umów zawartych z Klientami, którzy są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

  3. Z tytułu rękojmi Sprzedawca odpowiada, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

   

  4. Sprzedawca potwierdza i oświadcza, iż Produkt jest niezgodny z umową, jeżeli odpowiednio:

  1. nie posiada właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
  2. nie posiada właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  3. nie jest możliwe używanie Produktu do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia,
  4. wydana została Klientowi w stanie niezupełnym.

   

  5. Klient w sytuacji stwierdzenia wady może podjąć wobec Sprzedawcy następujące działania:

   1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
   2. żądać usunięcia wady,
   3. żądać wymiany Produktu na wolną od wad, o ile jest to możliwe,
   4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie, o ile jest to możliwe.

   

  7. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

   

  8. Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażony był by Klient.

   

  9. Sprzedawca zobowiązany jest przyjąć od Klienta Produkt wadliwy w razie wymiany Produktu na wolny od wad lub odstąpienia od Umowy.

   

  10. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wniesienia przez Klienta.

   

  11. W sytuacji stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż nie odpowiada on za zgłoszone wady (uszkodzenia Produktu nie są winą Sprzedającego, a wynikają z nieprawidłowego użytkowania lub przechowywania), Sprzedawca zawiadomi Klienta o przewidywanych kosztach naprawy Produktu.

   

  12. Zgłoszenie reklamacji powinno zostać przesłane za pomocą formularza załączonego tutaj, na następujące adresy:

  - adres e-mail: esklep@arenart.pl,

  lub

  -adres ARENART: ul. Marokańska 4M, 03-977 Warszawa.

   

 • Gwarancja

  1. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego objęte są 15 - miesięczną gwarancją przez Sprzedawcę i Producenta. Wyjątek stanowią obrączki ślubne, które posiadają wieczystą gwarancję (Bezterminowa gwarancja na obrączki oraz ośmioletnia gwarancja na brylanty w obrączce, a także dwuletnia gwarancja na rodowanie).

  2. Produkty brylantowe posiadają certyfikat wystawiany przez ARENART FOREVER a, także dodatkowo wybrane diamenty powyżej 0,40 ct posiadają Certyfikaty Międzynarodowych Instytutów Gemmologicznych – GIA,HRD,IGI .

 • Przewarzanie danych osobowych

  1. Dane osobowe użytkowników Serwisu, w tym Klientów, są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz dystrybucji aktualnych informacji związanych ze Sklepem internetowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm.).

   

  2. W celu zapoznania się ze szczegółowymi zasadami zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep internetowy, Sprzedawca zaprasza do zapoznania się z Polityką prywatności (po naciśnięciu na politykę prywatności przenosimy się do niej).

   

  3. Serwis zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności - np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w Serwisie. Osoba uprawniona sama decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies Serwisu.

   

 • Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

   

  2. Regulamin nie narusza praw Konsumenta. Interpretowanie go w ten sposób nie jest zgodne z jego przeznaczeniem, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązujący prawem Sprzedawca deklaruje wprowadzenie stosownych zmian w celu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

   

  3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w treści Regulaminu.

   

  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy prawa.

   

  5. Kupujący mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

  - telefon: 570-026-027,

  - e- mail: esklep@arenart.pl,

  - adres: ul. Marokańska 4M, 03-977 Warszawa.

   

  6. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Torba